Anina Belise Pouls

Mobil: 24 27 36 86
Bogen koster 99,-kr + porto
anina@profibermail.dk

Bente fra Provinsen. Historien tager udgangspunkt fra begyndelsen af 60'erne. Bente er lige gået ud af skolen, og nu skal hun ud og finde sig en læreplads. Bentes far er tolder, og han og skrædder Jørgensen er blevet enige om, at Bente kan komme i lære Hos ham. Til gengæld skal hendes far så sørge for, at skrædderens yngste søn kommer i lære som tolder. Bente har lige fra begyndelsen haft en modvilje mod at skulle i lære som skrædder. Hun ville hellere være kok. Bente føler sig ikke godt tilpas i sin læreplads hos skræd­der Jørgensen. Hun føler hele tiden et ubehag, når han er i nærheden af Hende. På et tidspunkt, hvor Bente er alene med skrædderen, er han ved at voldtage hende, og hun ser sig nødsaget til at slå ham med en genstand. Den næste dag får Bente den besked, at skrædder Jør­gensen er død aftenen før. Er det hende, som har slået ham ihjel? Til begravelsen møder Bente skrædderens ældste søn Leif, som er en kendt designer i Paris. Han inviterer hende til et ophold dernede i sine systuer. Han kan se, at Bente har talent som designer. Bentes og Leifs forhold udvikler sig til et kærlighedsfor­hold. Medens hun er i Paris, får hun brev fra en advokat i Skive. Hun får at vide, at hun er enearving til grosserer Frandsen. Bente får en forklaring af sin mor om, hvordan hun kan være arving til grossereren Efter at Bente har arvet de mange penge, sker der en flyvende udvikling. Bente og Leif bliver gift, de får et barn, men barnet fødes med dramatik. Bente og Leif køber flere store fabrikker op, både i ind ­og udland. Nu bliver der skabt en masse arbejdspladser. Vi følger Bente frem til, hvor hun igen er begyndt at ar­bejde, efter at hun har født.